Vakuutusyhtiön antama maksusitoumus on elintärkeä jousto

Vakuutusyhtiöiden haluttomuus myöntää maksusitoumuksia on aiheuttanut ongelmia kuluttajille. Kuluttaja ei aina voi mennä kalliiseen hoitoon, kuten leikkaukseen, vaikka hänen vakuutuksensa maksut korvaisikin, sillä normaalikäytännön mukaan korvausta voi hakea vasta kun hoito on jo maksettu. Jos omasta takaa ei varoja löydy, olisi usein ainoa oljenkorsi vakuutusyhtiön myöntämä maksusitoumus, jolla hoidon voisi kuitata.

Vakuutusyhtiöiden sopimusehdoista ei pääsääntöisesti löydy mainintaa etukäteisten maksusitoumusten myöntämisestä. Maksusitoumuksia saatetaan myöntää asiakkaan pyynnöstä, mutta yleensä yhtiöt ovat pidättäneet itsellään vapauden tapauskohtaiseen harkintaan.

Hankkiessaan vakuutusta kuluttaja on nimenomaan lähtenyt turvaamaan hänelle tapahtuneiden vaikeiden tilanteiden ja tapahtumien hoitoa. Kuluttajan kannalta on kohtuutonta, jos vakuutusyhtiön korvausmenettelyt johtavat siihen, että kuluttaja ei tulekaan turvatuksi vakuutuksesta korvattavien vahinkojen osalta. Kuluttajan on vakuutusta hankkiessaan voitava luottaa siihen, että yhtiö on huolehtinut siitä, että vakuutuksen lupaama turva voi toteutua myös tosiasiallisesti. Tuhansien eurojen hankkiminen edes lyhytaikaisena lainana ei kaikille ole helppoa.

Kuluttajavirasto on lähestynyt vakuutusyhtiöitä kirjeellä, jossa se kehottaa niitä järjestämään korvauskäsittelynsä siten, ettei pääse syntymään tilanteita, joissa kuluttaja saattaa jättää terveytensä kustannuksella vakuutusturvansa käyttämättä. Kirjeessä painotetaan myös, että korvausmenettelyistä annettavien tietojen tulisi olla selkeitä ja helposti kuluttajan saatavilla.

ISSN 1796-5497

English  |  Palaute