Verkkolehti 3/2013

Matkapuhelimen kohtuuton takuuehto muutettiin

Säänkestävänä ja vesitiiviinä markkinoidun matkapuhelimen takuuehdoissa kosteusvauriot oli rajattu pois takuun piiristä. Kuluttajansuojalain mukaan tavarassa on virhe, jos se ei vastaa niitä tietoja tavaran ominaisuuksista tai käytöstä, jotka myyjä on ennen kaupantekoa antanut. Kuluttajansuojalain mukaan takuu ei myöskään voi rajoittaa lakiin perustuvaa virhevastuuta.

Kuluttaja-asiamies pyysi Samsung Electronics Nordic -yhtiöltä ja Gigantti Oy Ab:ltä selvitystä Samsung Xcover -tuotemerkillä myytävien matkapuhelinten ja älypuhelinten takuuehdoista. Kuluttaja-asiamiehelle oli tehty ilmoitus siitä, että erityisen kestävinä markkinoitujen puhelinten takuuehdot olisivat ristiriidassa tuotteiden ominaisuuksista annettujen tietojen kanssa.

Kuluttaja-asiamies tarkasteli muun muassa Galaxy Xcover -puhelimen mainosta, jossa oli Samsungin ja Gigantin logot sekä teksti ”Duudsonin kestävä puhelin”, ”säänkestävä (vesi- ja pölytiivis IP67)”. Samsungin suomenkielisellä sivustolla tuoteuutisissa todettiin niin ikään seuraavaa: ”Olosuhteet eivät rajoita uuden Galaxy Xcover -puhelimen käyttöä. Puhelimessa puhuminen ja Facebookin käyttö onnistuvat vaikka kaatosateessa, hiekkarannalla tai kalliokiipeillessä. Metrin syvyiseen veteen upotettuna puhelin säilyy ehjänä 30 minuuttia.”

Takuun tulisi olla ostajalle annettu lisäetu

Galaxy Xcover -puhelimen ohjekirjassa annetaan tarkempia ohjeita vedenpitävyyden ylläpitämiseksi ja siinä todetaan myös, että vesivahinko voi mitätöidä laitteen valmistajan antaman takuun. Samsungin verkkosivuilla todettiin puolestaan matkapuhelimien takuuehdoista, ettei takuu kata kosteusvaurioita tai putoamisvaurioita.

Kuluttajansuojalain mukaan tavarassa on virhe, jos se ei vastaa niitä tietoja tavaran ominaisuuksista tai käytöstä, jotka myyjä tai joku muu aiemmin myyntiportaassa tai myyjän lukuun on tavaraa markkinoitaessa tai muuten ennen kaupantekoa antanut.

Takuu on luonteeltaan elinkeinonharjoittajan ostajalle antama lisäetu, jonka tulee antaa ostajalle lain säännöksiin verrattuna paremmat oikeudet. Kuluttajansuojalain mukaan takuu ei voi rajoittaa lakiin
perustuvaa virhevastuuta. Laki linjaa edelleen, ettei elinkeinonharjoittaja saa käyttää kulutushyödykkeitä tarjotessaan sopimusehtoa, jota kulutushyödykkeen hinta ja muut asiaan vaikuttavat seikat huomioon ottaen on pidettävä kuluttajien kannalta kohtuuttomana.

Kuluttaja-asiamies katsoo, että takuuehdoissa ollut rajoitus, jonka perusteella yritys voisi aina kieltäytyä korjaamasta putoamis- tai kosteusvaurion saaneen Xcover-matkapuhelimen, oli ristiriidassa kuluttajansuojalain kanssa. Kyseisiä takuuehtoja oli siten pidettävä tältä osin kuluttajien kannalta kohtuuttomana. 

Yritys muutti takuuehtojaan  

Samsungin mukaan Xcover-matkapuhelinten omistajat voivat tosiasiassa takuuehdoista riippumatta vedota markkinoinnissa annettuihin tietoihin, minkä lisäksi huoltopalvelua on ohjeistettu noudattamaan tavanomaista lievempää käytäntöä poikkeuksellisen kestävinä markkinoitujen tuotteiden kohdalla.

Kuluttaja-asiamiehen mukaan takuuehtojen kohtuuttomuutta ei poista se, että yritys on käytännössä jättänyt vetoamatta mainittuun takuun rajoitukseen, ja on noudattanut kuluttajien kannalta lievempää käytäntöä, kun tuota käytäntöä ei ole kuitenkaan tuotu kuluttajien tietoon. Kuluttajien ei voida myöskään edellyttää tietävän, että aiemmat takuuehdot olivat kuluttajansuojalain säännösten vastaisia. Takuuehdot ovat siten olleet omiaan antamaan kuluttajille virheellisen kuvan heidän oikeuksistaan.

Samsung on selvityksessään todennut muuttaneensa takuuehtojaan siten, että niihin sisältyy nyt poikkeus, jonka mukaan pudottamisen, kosteuden tai muun ulkoisen vaikutuksen aiheuttamat vahingot eivät eräin rajoituksin koske poikkeuksellisen kestävinä, kosteudenkestävinä tai ulkoisia vaikutuksia kestävinä markkinoituja tuotteita. Päivitys on tehty myös Samsungin verkkosivuilta löytyviin takuuehtoihin. Gigantti on niin ikään todennut noudattavansa huollossa Samsungin toimittamia ohjeita.

KUV/3853/41/2012

Kuluttajansuojalaki 3:1, 5:12, 5:13, 5:15, 5:31

 

19.6.2013

Pysy ajan tasalla

HUOM: Numerosta 3/2014 eteenpäin kuluttaja-asiamiehen uutiskirjeet ovat arkistoituina KKV:n sivuilla.

Ajankohtaista kuluttajaoikeudesta on kuluttaja-asiamiehen verkkolehti / uutiskirje.

Ajankohtaiskatsaustamme seuraamalla pysyt ajan tasalla

  • kuluttaja-asiamiehen kannanotoista ja ratkaisuista
  • vireillä olevista lainsäädäntöhankkeista
  • kuluttajaoikeuden kansainvälisistä virtauksista

Vastaava päätoimittaja: Päivi Hentunen | Toimittajat: Milla Lahtinen, Laura Salmi, Outi Haunio-Rudanko | ISSN 1796-5497 | Postia toimitukselle