Verkkolehti 7/2010

Velkajärjestelyn maksuohjelman kesto lyheni kolmeen vuoteen

Velkajärjestelyn maksuohjelman kestoa koskeva lainmuutos tuli voimaan, kun normaali maksuohjelman kesto lyheni kolmeen vuoteen elokuun alusta. Nollaohjelmat ja esteestä huolimatta vahvistetut maksuohjelmat säilyvät kuitenkin entisinä eli viitenä vuotena.

Maksuohjelman kesto on nyt kolme vuotta entisen viiden vuoden sijaan. Jos velallisen maksuvelvollisuus on kokonaan poistettu tai velkajärjestely on myönnetty esteestä huolimatta, maksuohjelman kesto on entiseen tapaan viisi vuotta. Jos velalliselta puuttuu kuitenkin pysyvästi maksuvara sairauden, iän tai muun vastaavan syyn vuoksi, maksuohjelma voi olla viittä vuotta lyhyempikin. Uudistus ei koske ennen lain voimaantuloa vahvistettuja maksuohjelmia.

Kuluttajavirasto kannatti muutosta. Sen selkeänä tavoitteena on nopeuttaa ylivelkaantuneiden henkilöiden palaamista yhteiskunnan aktiivisiksi toimijoiksi. Kuluttajavirasto toi valiokuntakäsittelyssä kuitenkin esille, että yksityisvelkojan, kuten takaajan, asemaan on tarpeen vielä kiinnittää huomiota. Valiokunta huomioi yksityisvelkojan asemaan liittyvät huolet ja lakiehdotus muuttui eduskuntakäsittelyssä. Eduskunta muotoili säännöstä maksuohjelman keston jatkamisesta yksityisvelkojan hyväksi kahdella vuodella niin, että jatkamisen edellytyksiä lievennettiin yksityisvelkojan aseman parantamiseksi.

Kuluttajavirasto nosti valiokunnassa esille myös mahdollisuuden jättää yleiseen kolmen vuoden kestoaikaan tiettyä poikkeuksellisiin tilanteisiin liittyvää joustonvaraa. Tällainen voisi olla se, että velallinen on maksanut velkaa samaan aikaan, kun velkajärjestely on muutoksenhaun johdosta kestänyt huomattavan kauan.

Joustonvaraa ei kuitenkaan jätetty säännökseen. Maksuohjelma ei edelleenkään voi olla kolmea vuotta lyhyempi.

Muutos on osa laajempaa velkajärjestelylain uudistusta. Oikeusministeriö asetti vuonna 2009 työryhmän valmistelemaan uudistusta. Työryhmä etenee kahdessa vaiheessa. Ensimmäisen vaiheen työ liittyi maksuohjelman lyhentämiseen. Siihen liittyvät lainmuutokset tulivat nyt voimaan.

Toisen vaiheen työryhmätyö on parhaillaan menossa ja työryhmän toimikausi päättyy vuoden lopussa. Kuluttajavirasto on tuonut valmisteluvaiheissa esille useita näkemyksiä työryhmän toista vaihetta silmällä pitäen. Tässä vaiheessa velkajärjestelylakia on tarkoitus tarkistaa kokonaisvaltaisemmin.

Nyt pitäisi Kuluttajaviraston mukaan käsitellä muun muassa velkaongelmien ehkäisyä, velkajärjestelyn aloittamisen nopeuttamista, kartoittaa väliinputoajaryhmiä sekä täydentää säännöksiä saatavien lopullisesta vanhentumisesta.

KUV/3866/48/2010

Lue lisää:
Velkajärjestelylain uudistus etenee (verkkolehti 3/2010)

 

9.9.2010

Pysy ajan tasalla

HUOM: Numerosta 3/2014 eteenpäin kuluttaja-asiamiehen uutiskirjeet ovat arkistoituina KKV:n sivuilla.

Ajankohtaista kuluttajaoikeudesta on kuluttaja-asiamiehen verkkolehti / uutiskirje.

Ajankohtaiskatsaustamme seuraamalla pysyt ajan tasalla

  • kuluttaja-asiamiehen kannanotoista ja ratkaisuista
  • vireillä olevista lainsäädäntöhankkeista
  • kuluttajaoikeuden kansainvälisistä virtauksista

Vastaava päätoimittaja: Päivi Hentunen | Toimittajat: Milla Lahtinen, Laura Salmi, Outi Haunio-Rudanko | ISSN 1796-5497 | Postia toimitukselle