Yritykselle

Kuluttajaoikeuden linjauksia

Kuluttajaoikeuden linjaukset sisältävät tietoa ja käytäntöä säännösten soveltamisesta. Niissä on otettu huomioon kunkin aiheen tai alan erityiset piirteet ja ongelmat.

Kuluttajaoikeuden linjaukset voivat syntyä:

  • ala- tai aihekohtaisena muistutuksena pelisäännöistä, laadittuna toimialan tai aiheen näkökulmasta
  • kannanottona siitä, miten uusia säännöksiä tullaan soveltamaan
  • yhteispohjoismaisina kuluttaja-asiamiesten kannanottoina silloin, kun kaikissa Pohjoismaissa esiintyy kuluttajien kannalta keskeinen markkinailmiö, jota koskevat säännöt on syytä vahvistaa alalle
  • yhteistyössä ja neuvotellen elinkeinoelämän järjestöjen tai muiden yhteistyökumppaneiden kanssa.

Laatimis- ja syntytavasta riippumatta linjaukset ovat valvontaviranomaisen kannanotto siitä, miten lakia sovelletaan. Linjaukset perustuvat säännöksiin, markkinaoikeuden ja valvontaviranomaisten ratkaisuihin. Linjaukset eivät aseta yrityksille lain tasoa ylittäviä vaatimuksia, vaan niissä kerrotaan, miten valvoja lakia soveltaa.

Linjausten periaatteita noudattaen yritys voi varmistaa oman toimintansa lainmukaisuuden ja kuluttajien luottamuksen säilymisen.

Kommentoitavana:

Etämyynti kuluttajakaupassa

Aihekohtaiset linjaukset

 Alaikäiset, markkinointi ja ostokset (2004) 
Hinnat esille selkeästi (2007) 
 Hintailmaisut markkinointikeinona (1993, päivitetty 2010) 
 Hyvä perintätapa kuluttajaperinnässä (2014)
Kanta-asiakasmarkkinointi ja kanta-asiakasohjelmat (2007) 
Kerro kaverille -toiminnossa noudatettavat periaatteet (2008) 
Kotimyyntiohje (2009)
 Kotimyyntiasiakirjan soveltaminen (2002) 
Koulujen ja oppilaitosten sekä yritysten ja yhteisöjen välinen yhteistyö, markkinointi ja sponsorointi (2007) 
Koulusponsorointi ja muu markkinointi kouluissa (1997) 
Kuluttajaluotto tavaroiden ja palveluiden markkinoinnissa (voimassa 1.6.2013 lähtien)
Mainonnan tunnistettavuus blogeissa (2013)
Maksaminen ja laskutus (2008, päivitetty 2010) 
Markkinoinnin virhetilanteet (2008) 
 Markkinointiarpajaiset (2011)
Sopimusehtojen laatiminen (2006) 
Sopimusehtojen muutokset (2004) 
TV-peleissä ja -visailuissa osallistujille annettavat tiedot (2008) 
TV-pelit ja muut maksulliset interaktiiviset lapsille suunnatut kilpailut ja visailut (2006) 
Verkkokaupan perustajan ohje (2001) 
 Verkkokauppiaan muistilista (2009)
Virhevastuu ja takuu kulutustavaran kaupassa (2011) 
Ympäristömarkkinointi (2002)

Toimialakohtaiset linjaukset

Digisovittimien viat (2006) 
Keittiökalusteiden hinnan ilmoittaminen (2008)  
Kosmetiikan mainonnan pelisäännöt (2007)
     (Cosmetics Europen Kosmetiikan markkinoinnin itsesäätelyohjeet 2012,
       Liite: Esimerkkejä harhaanjohtavasta kosmetiikan markkinoinnista)
 Kuntokeskusten sopimusehdot (2011)
Käytettyjen autojen hintailmoittelu (2008) 
Lapset ja elintarvikkeiden markkinointi (2004) 
 Lentojen markkinointi (2011) 
Luontaistuotteiden sopimaton ja harhaajohtava markkinoin (2008) 
Matkapuhelinliittymien markkinointi ja lisäedut 
Matkapuhelimen ja liitttymän kytkymarkkinointi (2008) 
Matkojen markkinointi (2007) 
 Mobiilisisältöpalveluiden myynti ja markkinointi (2008) 
Moottoripolttonesteiden hintailmoittelu (2002) 
Optiikka-alan markkinointi (2008) 
Rakennuttaja ja vakuuksien asettaminen (2008) 
Sähköyhtiö ja sähkön hinnan muuttaminen (2007) 
Talopaketin hintailmoittelu (2008) 
Talopaketit - Hinnanosan maksaminen etukäteen ja vakuus (2007) 
Talopakettien hinnan ilmoittaminen markkinoinnissa (2009)
Televisiopalveluiden markkinoinnista (2008)
Valokuvaus kouluissa ja päiväkodeissa (2008) 
Vanhusten palveluasumista koskevat elinkeinonharjoittajan ja kuluttajan väliset sopimukset (2011) 
 Viestintäpalveluiden etämyynti (2011)
Virhevastuu ja takuu autokaupassa (2007) 
Yksilöllisten eläkevakuutusten markkinointi (2006) 
Ympäristöväittämien käyttö autojen markkinoinnissa (2009)

Kansainväliset linjaukset

 Pohjoismaiden kuluttaja-asiamiesten yhteinen kannanotto koskien verkkokauppaa ja -markkinointia (2009)
OECD:n ohjeet kuluttajansuojasta sähköisessä kaupankäynniss (1999) 
Hintatiedot ja hintavertailut sähköisten viestintäpalveluiden markkinoinniss (2005) 
Mobiilisisältöpalvelujen markkinointi 

 

Tulosta
30.4.2014