Meddelande

5.10.2006

Konsumentverket ingrep i Soneras Kestoetu-avtal

Tidsbundet avtals kan inte kedjar automatiskt

Konsumentverket har ingripit i TeliaSonera Finland Oy:s sätt att binda sina kunder till Kestoetu-avtal. Det är fråga om ett tidsbundet avtal som löper ett år och som kunden kan säga upp senast två veckor innan avtalsperioden går ut. Om kunden inte säger upp avtalet, förnyas det automatiskt, alltid för ett år i sänder. Konsumentverket anser att det ur konsumentsynpunkt är oskäligt att avtal sammanlänkas på detta sätt.

Ett tidsbundet avtal har traditionellt inneburit att avtalet gäller en viss tid och upphör när denna har gått ut. Efter det kan företaget erbjuda kunden ett nytt avtal. Avtalet kan dock inte ingås utan kundens samtycke. TeliaSoneras tillvägagångssätt strider mot denna princip.

Situationen blir än mer problematisk av att företaget påminner kunden om möjligheten att säga upp avtalet bara med ett textmeddelande ungefär en månad innan avtalsperioden går ut. Alla som använder telefon inser dock inte nödvändigtvis vad meddelandet betyder och kan därför inte handla i tid. Meddelandet kan också förväxlas med andra kundmeddelanden som TeliaSonera skickar.

Andra operatörer binder inte längre sina kunder vid avtal på samma sätt. Elisa och Saunalahti, som ingår i Elisa, har meddelat att de avstår från att automatiskt förnya tidsbundna avtal. I strid med Konsumentverkets syn på saken håller även DNA fast vid att avtal förnyas, men de fortlöper alltid endast en månad i sänder.

Ett problem som gäller alla operatörer gemensamt är dock att de i marknadsföringen inte ens närmelsevis alltid tillräckligt tydligt för fram att avtalen är tidsbundna och bindande. Till exempel vid telefonmarknadsföring nämns detta kanske inte alls, om kunden själv inte förstår att fråga om det. I tv-reklam och tidningsannonser nämns det i allmänhet bara kortfattat eller finstilt. Enligt anmälningar som Konsumentverket fått ta emot har det för en del kunder kommit som en total överraskning att de inte kan säga upp avtalet eller överföra anslutningen till en annan operatör under avtalsperioden.

Konsumentverket har regelbundet påmint branschen om att det att ett avtal är tidsbundet är ett så betydelsefullt villkor och en sådan begränsning att det inte får överskuggas av exempelvis ett erbjudande om samtalstid eller någon annan förmån i reklamen. Även högsta domstolen har bekräftat denna linje i ett beslut tidigare i år.

Print