Meddelande

20.4.2006

OECD-rekommendation om effektivare bekämpning av skräppost

OECD har i dag publicerat en ny rekommendation om effektivare begränsning av oönskad e-post, s.k. spam.  Konsumentverket har bidragit till uppgörandet av dessa rekommendationer. Rekommendationerna är en del en hel uppsättning spambekämpningsmetoder som erbjuds via internet.

OECD uppmanar staterna och företagen att förena sina krafter på det nationella planet för att få bukt med den tilltagande floden av internationell spam. Eftersom det inte finns någon metod som ensam kan begränsa skräpposten, är rekommendationen att alla berörda instanser samarbetar. Det väsentliga är att åtgärderna kommer igång med det snaraste: skräpposten blir hela tiden ett allt värre problem, både för konsumenterna och för företagen.

I rekommendationerna betonas speciellt behovet av att det skapas klara regler mot spam och vikten av samarbete mellan den privata och den offentliga sektorn. Särskilt viktigt sägs det vara att konsumenterna förmås att inse vilka risker som spam medför. Även olika nätverk för internationellt samarbete ses som en väsentlig del av effektiv spambekämpning. De myndigheter som i Finland särskilt engagerar sig i kampen mot skräppost är kommunikationsverket, dataskyddsombudsmannen och Konsumentverket.

Bland de medel för bekämpning av skräppost som OECD för fram (”OECD Anti-Spam Toolkit”) ingår ett omfattande paket som gäller bl.a. de olika ländernas reglementeringsmekanismer och tekniska lösningar samt exempel på god praxis som företagen förbinder sig att följa. Materialet finns på webbadressen: www.oecd-antispam.com.

Print