Meddelande

4.4.2006

Livsmedelspriser jämfördes i Vanda: Lidl besegrade Kesko-gruppens Cassa

Konsumentverket och Södra Finlands länsstyrelse jämförde matkorgspriserna i sammanlagt sju affärer i Dickursby, Nedre Dickursby och Jumbo i mars. Lidl hade en lägre prisnivå på gemensamma produkter och private label-produkter än Kesko-gruppens Cassa-affärer, som fungerar med ett liknande koncept. I fråga om gemensamma produkter hade Cassa samma prisnivå som K-Supermarket och Prisma på Jumbo. Cassas prisnivå på private label-produkter var densamma som på Prisma i Jumbo och i Dickursby. Märkesprodukter som Lidl inte säljer hade samma prisnivå på Cassa, Citymarket i Jumbo och båda Prisma-affärerna.

Materialet indelades i tre grupper. I gruppen gemensamma produkter ingick de produkter som i alla affärer var antingen exakt desamma, såsom Vaasan Koulunäkki, eller som bedömdes motsvara varandra kvalitetsmässigt, såsom okryddad strimlad kycklingfilé och apelsiner. Dessa produkter ingick också i Lidls och Cassas sortiment.

Prisnivån på de gemensamma produkterna var lägst på Lidl i Nedre Dickursby. Litet dyrare än Lidl var K-Supermarket i Dickursby, Prisma i Jumbo och Cassa i Dickursby. Prisma i Dickursby och Citymarket i Jumbo hade en medelhög prisnivå på de gemensamma produkterna och Stockmann i Jumbo var klart dyrast. På Cassa var den vägda prisnivån på de gemensamma produkterna 4 % högre än på Lidl.

I gruppen private label-produkter jämfördes alla affärers egna märkesprodukter sinsemellan. Om affärerna hade egna märkesprodukter i två olika prisklasser, valdes den billigare produkten. Till exempel jämfördes Lidls Nixe-tonfiskflingor med Cassas, K-Supermarkets och K-Citymarkets Euro Shopper- tonfiskflingor, Prisma-affärernas X-tra-tonfiskflingor och Stockmanns First Price-produkt. Cassas sortiment kommer att omfatta även Pirkka-produkter, men de såldes inte ännu när priserna samlades in.

I fråga om private label-produkter var Lidl också litet billigare än Prisma i Jumbo, Cassa i Dickursby och Prisma i Dickursby. K-Supermarket i Dickursby och Citymarket i Jumbo höll en medelnivå och Stockmann var åter dyrast. Den vägda prisnivån på private label-produkterna på Cassa var 3 % högre än på Lidl.

Gruppen märkesprodukter skilde sig från gruppen gemensamma produkter i och med att dessa märkesprodukter fanns i alla andra affärer än Lidl.  Cassa, K-Citymarket och båda Prisma-affärerna hade en likadan prisnivå, medan prisnivån på K-Supermarket var klart högre och på Stockmann ännu högre.

I och med att det har blivit vanligare att affärerna har egna märken har det blivit svårt att jämföra priserna i olika affärsgrupper. I denna prisjämförelse jämfördes inte private label-produkternas kvalitet, utan konsumenten måste själv bedöma förhållandet mellan pris och kvalitet hos olika private label-produkter. Förutom pris och kvalitet inverkar också affärens produktsortiment, service och läge på var man väljer att göra inköp.

Print