Meddelande

7.3.2006

Konsumentverket efterlyser fler trygga betalningssätt på webben - Ofta riskabelt att betala i förväg

Ofta riskabelt att betala i förväg

I webbhandeln behövs större mängder alternativa sätt att sköta förhandsbetalningar. Ur företagens synpunkt är förhandsbetalning en trygg metod som ger garanterad betalning och skyddar mot förluster, men för konsumenterna är situationen mera osäker. En beställd och i förväg betalad vara kanske inte alls kommer eller visar sig vid ankomsten ha något fel. I båda fallen kan det vara svårt för konsumenten att få pengarna tillbaka.

Förhandsbetalning leder inte till problem om det säljande företaget känner sitt ansvar. Bland handlarna på webben förekommer det dock också ohederliga företagare som med vett och vilja bryter mot lagen. Konsumentverket vill påminna konsumenterna om att det inte är värt att skicka pengar till en okänd adress om man inte först förvissar sig om att företaget verkligen existerar. Ett minimikrav måste vara att det på webbplatsen anges företagets namn och en verklig postadress. Det är inte skäl att inlåta sig på handel med ett företag som bara har en webbadress och en postbox. Att kontaktuppgifterna fungerar kan också testas innan affären ingås. Till god nytta i granskningen av en webbhandels tillförlitlighet kan vara Konsumentverkets hjälpreda för webbhandelskontroll.

Konsumentverket anser att förhandsbetalning inte får vara det enda alternativet vid webbhandel, utan konsumenterna måste också erbjudas andra betalningssätt. Bolagen kunde t.ex. utveckla betalningsarrangemang som går ut på att det utöver köpare och säljare också finns en neutral betalningsförmedlare. System av det här slaget innebär att köparen först betalar sitt inköp till förmedlaren, som inte överför pengarna till säljaren förrän köparen mottagit och godkänt varan.

Att det sällan förekommer möjlighet att betala efter leveransen kom tydligt fram i en kampanj som Konsumentverket företog i slutet av februari i år, med granskning av 84 olika uppsättningar webbsidor. Affärerna som granskades saluförde bl.a. skivor, böcker, datateknik, kläder och spel. Bara 18 av affärerna erbjöd kunderna möjlighet att betala sina inköp i efterskott. De övriga använde sig av betalningsmetoder som postförskott, betalning via webbank, kontoöverföring eller kreditkort. Dessutom var det bara 23 av webbhandlarna som gav anvisningar om vilket förfarande som gäller när en kund ångrar köpet och vill få pengarna tillbaka. Av de nämnda alternativen är det bara betalning med kreditkort som i vissa fall ger konsumenter möjlighet att få pengarna tillbaka i händelse av problem.

Det förekom också andra problem med de flesta av de granskade webbhandlarna. Bl.a. sådant som leveransvillkor och betalningarnas trygghet beskrevs på flera av webbplatserna bristfälligt, och uppgifterna om returrätt var ofta fel eller rentav lagstridiga. Bara en tredjedel av webbhandlarna uppmärksammade de särskilda förhållanden som gäller minderåriga, så att de berättade t.ex. att en minderårig behöver vårdnadshavarens tillstånd till ett köp – och bara två av alla granskade hade ett verkligt funktionellt system för kontroll av saken. Dessa brister i kombination med förhandsbetalningen innebär att riskerna i alltför stor utsträckning bärs av konsumenterna, så att det inte blir någon skälig riskfördelning mellan företag och konsument.

Konsumentverket skickar webbhandlarna påminnelser om de brister och oklarheter som observerats på deras sidor. Kontrollen av webbhandlar ingick i den internationella genomsökningskampanjen (Sweep Day), som går ut på att medlemsländerna i ICPEN, det internationella nätverket av organisationer för marknadsövervakning, alla samtidigt granskade marknadsföringen över internet för att spåra olägenheter. Kontrollen ingick också i en kampanj av Konsumentverket i februari-mars, för uppdagande av internationellt svindleri.

Print