Meddelande

30.11.2006

Stora skillnader i babymatens priser

Konsumentverket och länsstyrelserna har gjort prisjämförelser av babymaten på olika håll i landet och i butiker av olika storlek. Den förmånligaste babymaten hittar man i stora livsmedelsaffärer, som hypermarketar och större supermarketar, likaså i minivaruhus och billigbutiker. Dyrast var babymaten i varuhus och i små livsmedelsaffärer.

Medelpriset för färdiga 2 dl portioner av babyvälling varierade mellan 44 och 54 cent, priset per kg var 2,09-2,56 euro. Priset per vällingportion om vällingen görs av pulver blev i snitt 26-33 cent. I de största affärerna var prisvariationen för behållarna med färdigvälling 40 – 51 cent, kilopriset i medeltal var där mellan 1,90 och 2,44 euro.

Gröt i färdiga portioner kostade i snitt 66-91 cent per paket, medan motsvarande variation i de största affärerna var 62-90 cent. Grötslagen med innehåll av yoghurt kostade något mer. Gröt som görs av pulver eller flingor kostade i genomsnitt 18-41 cent per portion. I beräkningen av portionspriserna för välling och gröt inräknas inte kostnaden för de vätskor som skall inblandas.

Medelpriset för vanligt frukt- eller bärmos var 3,02 euro per kg, för mos som helt och hållet består av frukt var det 5,18 euro/kg och för mos som även innehåller yoghurt eller kvarg var priset 6,18 euro/kg i snitt. De största affärerna hade även i dessa fall billigare priser än genomsnittet: 2,89, 5,05 och 6,08 euro.

Medelpriset per kg för mat, avsedd för barn över 4 månader och som skall värmas, var 2,56 euro, för barn i åldern 5-6 månader 6,53 euro, för 8 månaders barn 5,11 euro och för barn över ett år 5,78 euro/kg. I de största affärerna var motsvarande priser/kg 2,32 euro, 6,42 euro, 5,04 euro och 5,68 euro/kg.

Den ekologiska barnmaten som skall uppvärmas visade sig vara billigare än motsvarande konventionell mat. Ekomat för uppvärmning, avsedd för 5-36 månader gamla barn, kostade i snitt 5,21 euro per kg i samtliga affärer. I de affärer som hade ekologisk mat i sitt sortiment, var kilopriset för konventionell barnmat för uppvärmning och avsedd för åldern 5-36 år i medeltal 5,72 euro/kg.

Med i jämförelsen var babymat från de inalles 119 största barnmatsproducenterna. Prisuppgifterna insamlades i början av september på totalt 12 orter, i 107 dagligvaruaffärer av olika storlek. Med babymat avses specialkostpreparat som är avsedda för eller som  uttryckligen uppges vara lämpliga för barn under tre år. 

Konsumentverket har under hösten också gjort bedömningar av marknadsföringen av babymat. Marknadsföringen visade sig i huvudsak vara saklig. Där ingick tillräcklig information om både den produkt som marknadsförs och om kosten i allmänhet. Bestämmelserna i konsumentskyddslagen om marknadsföring följdes.

Som Konsumentverket ser saken skall det i reklamen för babymat beaktas att barnens tillgång till mångsidig kost bör tryggas. Reklamen får inte ge konsumenterna ett vilseledande intryck av att industriellt tillverkad babymat vore bättre än hemlagad mat, eller att enbart färdigmat som sådan tillgodoser barnens behov av tillräcklig och mångsidig kost.

Tabeller över prisjämförelsen (på finska)  
Länsstyrelserna På denna adress finns också länkar till de detaljerade uppgifter som länsstyrelserna ger ut för respektive län.

Print