Meddelande

2.2.2006

Flera effektiva metoder mot bluff behövs

Internationella bedrägerier i blickpunkten i februari

I februari vill Konsumentverket fästa uppmärksamhet vid gränsöverskridande bedrägerier av olika slag, såsom mirakelprodukter och knep för att snabbt bli rik, och vid de metoder med vilka sådana avvärjs. Enligt uppgifter i eConsumer.gov, den internationella databanken för konsumentproblem inom den elektroniska handeln, härstammar bedrägerierna oftast från USA, Storbritannien, Nigeria eller Kanada. Oftast är problemet att kunden aldrig får den produkt eller tjänst han eller hon beställt och betalat för.

- De internationella bedrägerierna handlar om världsomfattande ekonomisk brottslighet. Därför är det omöjligt för t.ex. de finländska myndigheterna att ensamma bekämpa dem. Det behövs ett intensivt internationellt samarbete och snabba och effektiva sätt att ingripa mot bedrägerierna. Samma princip har också slagits fast i OECD:s riktlinjer för förhindrande av gränsöverskridande bedräglig och vilseledande marknadsföring, konstaterar direktör Anja Peltonen vid Konsumentverket.

Olika länder har emellertid inte lika kraftiga metoder att förebygga och övervaka bluffar. Om till exempel konsumentmyndigheten Federal Trade Commission (FTC) i USA misstänker ett företag för brottslig verksamhet, kan den frysa och beslagta företagets medel och återbetala pengarna till konsumenter som blivit lurade. Konsumentmyndigheterna i Finland har inte tillgång till helt motsvarande metoder.

Konsumentombudsmannen varit med om att motarbeta spridningen av bedrägerier inom ICPEN, det internationella nätverket för myndigheter som utövar tillsyn över marknadsföring. Nätverket har 30 medlemsländer. - Genom ICPEN får medlemsländerna snabbt kännedom om nya sätt att lura konsumenter och kan utbyta erfarenheter om den praktiska tillämpningen av lagstiftningen och olika tillvägagångssätt, säger Peltonen.

Till ICPEN:s framgångar hör bland annat fallet AbTronic, en apparat för träning av magmusklerna. Den marknadsfördes med ohållbara löften i hela världen. I Förenta staterna och Australien dömde domstolarna ut ersättningar i ärendet och i Sverige och Finland upphörde köpkanalerna på tv med att marknadsföra apparaterna efter att konsumentombudsmännen ingripit. Det amerikanska pyramidmarknadsförings-företaget Skybiz.com, som också lurade tusentals finländare, måste i sin tur enligt domstolsbeslut betala skadestånd till bedragna konsumenter. ICPEN:s medlemsländer ordnar dessutom årligen en städaktion på internet, Sweep Day, då alla länder samtidigt undersöker internetmarknadsföring som bryter mot konsumentskyddet.

I februari ger Konsumentverket ut fyra meddelanden om internationella bluffkonstruktioner och konsumenternas möjligheter att skydda sig mot dem. Motsvarande kampanjer genomförs samtidigt även i andra länder som tillhör ICPEN-nätverket.

Utförligare information om ICPEN-nätverket och vilseledande eller bedräglig marknadsföring finns på webbadresserna www.icpen.org, www.econsumer.gov och www.kuluttajavirasto.fi.

Print