Meddelande

31.5.2006

Betydligt lägre priser på enkla digitalboxar nu

Mycket att lära om produktegenskaperna

På digitalboxmarknaden har det skett betydliga förändringar under de två senaste åren. Priserna på digitalboxar av basmodell har sjunkit betydligt, men å andra sidan är prisspridningen fortfarande stor. Apparatbeståndet och urvalet av produktmärken har också förnyats kraftigt. Säljarnas produktkännedom står på prov när konsumenterna behöver mer och mer information om apparaternas speciella egenskaper. Uppgifterna grundar sig på Konsumentverkets och länsstyrelsernas utredning där digitalboxarnas priser och egenskaper jämfördes.

På marknaden finns både enkla digitalboxar av basmodell och mer utvecklade modeller med mångsidigare egenskaper. En digitalbox av basmodell har ingen hårddisk för inspelning och inte heller någon dubbel tv-tuner med vilken man kan se på en kanal medan man spelar in program från en annan. I de enkla digitalboxarna finns inte heller alltid kortläsare för betal-tv. Priserna på enkla digitalboxar har sjunkit med ca 40 procent från år 2004. Prisspridningen är emellertid mycket stor, priset kan variera från några tiotal euro till ett par hundra euro.

Priserna på mer utvecklade digitalboxar varierar mindre. Till exempel den vanligaste digitalboxtypen på marknaden, som har en 160 Mb:s hårddisk för inspelning, en dubbel tv-tuner och en kortläsare, kostar 400-600 euro. Digitalboxar med 200 Mb hårddisk kostar 649-699 euro.

Av de digitalboxar som var till salu år 2004 har hälften försvunnit från marknaden. De har ersatts med mer utvecklade versioner och nya modeller och produktmärken. Av digitalboxarna på marknaden har 70 % en kortläsare. Nästan en tredjedel av digitalboxarna har en lagringsfunktion och en femtedel har en dubbel tv-tuner. Endast 8 % av produkterna är interaktiva MHP-digitalboxar.

I utredningen kartlades också försäljarnas kunskaper om taltextningstjänsten för digitalboxar. Taltextningen innebär att texten på skärmen ändras till talad finska. Enligt uppskattning finns det ca 300 000 personer i Finland som kunde ha nytta av en sådan talande textremsa på grund av en synskada eller någon annan orsak som gör det svårare för dem att läsa. Den talande textremsan tas i bruk genom att välja holländska som första språkalternativ på digitalboxen. I 37 % av apparaterna finns en möjlighet till talande textremsa, men försäljarna identifierade den hos endast 14 % av apparaterna. 

Taltextningen kan försvinna från digitalboxen när strömmen bryts. Det vore viktigt för användaren att veta om inställningen finns kvar eller om den försvinner. Försäljarna kände dock till det i endast 32 % av fallen.

Jämförelsen omfattade 124 digitalboxar. Uppgifterna om dem samlades in i 136 affärer på 20 orter i april 2006. Webbförsäljning av digitalboxar och digital-tv-produkter för datorer och för mobil användning lämnades utanför granskningen.

Jämförelsen och marknadskartläggningen 3/2006 (pdf på finska)

Länsstyrelserna informerar om de regionala resultaten på sina webbsidor (http://www.laaninhallitus.fi).

Print