Meddelande

1.9.2006

Finstilt vilseleder i tv-reklam

Specialerbjudanden marknadsförs allt oftare med tv-reklam där kundens uppmärksamhet fästs vid ett förmånligt pris, något man får på köpet eller någon annan förmån. Villkoren och begränsningarna för erbjudandet visas däremot endast en kort tid med en finstilt text längst nere på skärmen. Detta sätt är allmänt i marknadsföringen av exempelvis konsumtionskrediter, ringsignaler, och mobiltelefon och bredbandsanslutningar.

- En sådan metod står i strid med de grundläggande kraven på marknadsföring av specialerbjudanden enligt konsumentskyddslagen, prismärkningsförordningen och högsta domstolens avgörande som gällde marknadsföring av specialerbjudanden. Varför fortsätter företagen ändå med det och undanskymmer väsentlig information som konsumenterna behöver när de fattar beslut, frågar direktör Anja Peltonen på Konsumentverket. 

Konsumentverket har nu påmint åtta företag om spelreglerna vid marknadsföring av specialerbjudanden. Det räcker inte att begränsningarna och villkoren anges i reklamen, utan sättet att göra det har också en stor betydelse.

- Konsumenten ska få reda på de verkliga kostnaderna och begränsningarna för att få eller utnyttja erbjudandet utan extra besvär. Nu är det ofta omöjligt. När viktig information framställs otydligt, får konsumenten ett vilseledande helhetsintryck av reklamen, konstaterar Peltonen.

Konsumentverket har därför kontaktats av många irriterade konsumenter, som inte har hunnit läsa den finstilta texten som hastigt skymtat i slutet av reklamen och därför har fått en felaktig bild av erbjudandet. De har kanske först vid köpet av en produkt eller tjänst fått reda på att man till exempel får den utlovade tilläggsförmånen endast vid vissa tidpunkter eller först efter att ha varit kund hos företaget en viss tid.

Konsumentverket efterlyser företagens ansvarstagande för marknadsföringens genomsynlighet.

- Det är redan nästan omöjligt att jämföra priserna på till exempel teletjänster för att prissättningsstrukturen är komplicerad och priserna anges otydligt. När reklamen dessutom blåser upp tilläggsförmåner eller lösryckta prisuppgifter, är det ännu svårare för kunden att få reda på vad tjänsten egentligen kostar. Kunden kan inte heller jämföra tjänsten med andra och välja det alternativ som passar honom eller henne bäst, säger Peltonen.

Konsumentverket skickade ett brev med spelreglerna för marknadsföring av specialerbjudanden också till branschorganisationen Markkinointiviestinnän Toimistojen Liitto. Förbundet har ombetts att förmedla informationen till sina medlemsföretag och -föreningar. Konsumentverket följer situationen och återkommer senare i höst om marknadsföringen av 3G-telefoner.

Print