Meddelande

8.8.2006

Svindlande skillnader i prissättningen av fysioterapitjänster och massage

Prisvariationen när det gäller fysioterapi- och massagetjänster är betydlig. Den dyraste fysioterapin och massagen erbjuds i södra Finlands städer och på Åland, medan de billigaste priserna påträffas i Östra Finlands och i Lapplands län. Uppgifterna kom fram i en undersökning som Konsumentverket och länsstyrelserna företog i april och maj 2006, i form av en prisjämförelse som gällde fysioterapi- och massagetjänster. De priser som presenteras i jämförelsen kan ha ändrats efter insamlingen av uppgifterna, eftersom en löneuppgörelse i branschen nåddes i juni.

Fysioterapi och massage ges alltid individuellt med anpassning till kundens behov. Priset för en behandling bestäms enligt den tid som åtgår. Det ges inte just engångsbehandlingar med apparater, utan behandlingarna och undersökningarna är normalt större helheter. Om dock separata enstaka behandlingar ges, sker debiteringen ändå enligt den tid som åtgått.

Fysioterapi består av olika behandlingsterapier, rörelser och motionsbehandlingar, manuella åtgärder, fysikalisk vård samt kroppsövningar med instruktion och rådgivning. En behandling på upp till 45 minuter kan kosta mellan 20 och 63 euro, snittpriset var 37 euro. Priset för en timmes lymfterapi varierade mellan 27 och 77 euro, snittpriset var 45 euro. Klassisk massage i 45 minuter kostade mellan 15 och 52,50 euro, snittpriset var 28,80 euro. De högre priserna är vanligare i stora företag med stort utbud av olika behandlingar och många anställda, och de lägre priserna förekommer mest i enmansföretag.

63 % av de företag som skickade svar sade att de också gör hembesök. Påslaget för hembesök varierade mellan 10 och 100 procent. De flesta av företagen som hade hembesök på programmet tillämpade ett påslag om 50 procent. Om företaget debiterade för hembesök enligt den tid som gick åt, var priset för en timmes hembesök 25 – 105 euro. En del av företagen debiterade också reseersättning, antingen enligt restid eller med körsträckan som grund. Kilometerdebiteringen var i snitt 0,41 euro/km.

En byråavgift debiterades av en dryg fjärdedel av företagen. Avgiften var 2 – 16 euro. Oftast skedde debiteringen efter avslutad behandlingsperiod. Flera företag meddelade att byråavgiften bara debiteras om faktura skickas.

Sjukförsäkringen betalar en del av behandlingsavgiften, ifall ordinationen gjorts av en läkare. Ersättningen följer en taxa för fysioterapi: ersättningen är 75 % av den avgift som överstiger självriskandelen 13,46 euro. Omkring en femtedel av alla företag som var med i undersökningen tillämpar ett s.k. fullmaktsförfarande; kunden betalar bara sin självriskandel och företaget ansöker för egen del om ersättningen hos FPA.

Jämförelsen visar att fysioterapi- och massagetjänsterna var dyrast i Södra Finlands län och på Åland. I Uleåborgs län var priserna på medelnivå medan Östra Finlands och Lapplands län hade de lägsta snittpriserna. En timme massage kostade i Södra Finlands län 39 euro i medeltal, och i Östra Finlands län 30 euro.

Länsstyrelserna genomförde prisjämförelsen genom att i april-maj 2006 skicka frågeblanketter till mottagare på 27 orter över hela landet. Svar inkom från 601 företag. Jämförelsen gjordes mellan dels företag som erbjuder både fysioterapi och massage, dels tjänsteproducenter som enbart inriktar sig på massage. En del av företagen var institutioner för fysikalisk vård med tillstånd av respektive länsstyrelse, andra var enskilda yrkesutövare.

Närmare information om ämnet finns på finska i tidskriften Kuluttaja nr 5/2006, som utges den 9 augusti 2006, www.kuluttajalehti.fi

Prisjämförelsen presenteras på Konsumentverkets webbplats (på finska) och de länsspecifika resultaten på adressen www.laaninhallitus.fi

Print