Meddelande

3.10.2006

Samarbete skall ge höjd standard i telefonförsäljningen av prenumerationer

Av tradition sker en stor del av prenumerationerna av tidningar och tidskrifter genom telefonförsäljning. Det är ett allmänt förekommande marknadsföringssätt, men det har tyvärr fått ganska dåligt rykte på grund av att enstaka telefonförsäljare i sin säljiver gått till överdrifter. Förbunden i branschen och Konsumentverket har idag gått igång med en sex månader lång samarbetskampanj för att tygla de värsta övertrampen.

- Att döma av de anmälningar som inkommit till Konsumentverket är det största problemet att konsumenterna får löften om gratis tidningar, till exempel som lotterivinst, som belöning för ett troget kundförhållande eller som tack för medverkan i en enkät. Det händer varje vecka att vi får in anmälningar om sådana här fall, säger direktör Anja Peltonen, Konsumentverket.  

- Att telemarknadsföringens kvalitet höjs ligger i branschens och alla medverkandes intresse, så det här samarbetsprojektet gör sig utmärkt i sammanhanget, säger  Jari Perko, VD för Suoramarkkinointiliitto, förbundet för direktmarknadsföring. 

Tidskriftsförbundets VD Matti Ahtomies konstaterar för sin del att detta förbunds medlemsföretag borde vara väl förtrogna med spelreglerna som gäller för telefonförsäljning. Särskilt uppmärksammas metoderna som är i bruk inom det omfattande telefonförsäljarnätet.

Inom ramen för samarbetsprojektet skall Konsumentverket förse förbunden med koncentrerade sammanställningar av anmälningarna från fältet, om missförhållanden och problematiska företag i samband med telemarknadsföringen av tidningar och tidskrifter. Förbunden kommer i sin tur att informera medlemsföretagen om gällande spelregler, och specifika problem som kommit fram ges till företagen med begäran om åtgärder..

Konsumenterna kan till Konsumentverket insända specificerade anmälningar om löften som inte uppfylls i anslutning till marknadsföring av tidskrifter per telefon. Anmälningarna kan göras med e-post, posti@kuluttajavirasto.fi eller med brev till PB 5, 00531 Helsingfors.

Konsumentverkets regler om marknadsföring via telefon (på finska)

Gällande praxis för förbundet för direktmarknadsföring:
Uppdragsgivaren och telemarknadsföringsföretaget (pdf på finska)
Telefonförsäljaren och konsumenten (pdf på finska)

Print