Meddelande

16.5.2006

Alla ansökningar på grund av tölö resebyrås konkurs har behandlats

Konsumentverket gav beslut om användning av säkerheten

Konsumentverket har slutfört behandlingen av ersättningsansökningar på grund av Tölö Resebyrås konkurs. Det kom sammanlagt ca 5000 ansökningar.

Ca 80 procent av dem som ansökt om ersättning har redan fått sina pengar tillbaka till fullt belopp från Nordea Finans eller kreditbolaget. Resten, ca 20 procent, av sökandena får ersättning ur den säkerhet som Tölö Resebyrå ställt hos Konsumentverket. Enligt Konsumentverkets beslut får de 36 % av det belopp de ansökt om. Ersättningarna kan inte betalas till fullt belopp, eftersom Tölö Resebyrå inte hade lämnat Konsumentverket riktiga uppgifter som skulle ha behövts föratt fastställa en tillräckligt stor säkerhet

Print