Meddelande

28.11.2006

Digitalboxarna blivit fem procent billigare på ett halvår

Märkena förändrats betydligt

Priserna på digitalboxar har sedan våren sjunkit med i medeltal. Priset på digitalboxar av grundtyp, med inspelningsfunktion, 8 Gb hårdskiva och kortläsare, har på ett halvt år gått ned med åtta procent. Däremot har de enklaste digitalboxarna, sådana som bara kan användas för gratiskanaler, under samma tid bara gått ned två procent i pris. Det här uppgifterna är tagna från en utredning som företagits av Konsumentverket och länsstyrelserna, där digitalboxarnas pris och egenskaper jämfördes sinsemellan.

Fortfarande är skillnaderna mellan högsta och lägsta pris betydande. En digitalbox med inspelning och 40 – 120 Gb hårdskiva kostar 200 – 400 euro och en liknande med 160 Gb hårdskiva går på 400 – 700 euro. Däremot kan enkla digitalboxar utan kortläsare köpas för några tiotal euro.

Apparaterna och märkena på marknaden har förändrats betydligt. Av digitalboxarna som fanns till försäljning våren 2005 har närmare 40 procent antingen utgått eller ersatts med nyare, mer avancerade modeller. Av de modeller som var med i den undersökning som Konsumentverket och länsstyrelserna företog för två och ett halvt år sedan fanns bara 14 procent kvar nu. 

De modeller som nu marknadsförs är betydligt mångsidigare är de tidigare. 71 procent av digitalboxarna har kortläsare (som behövs för betal-tv-program). Omkring en tredjedel av boxarna har inspelningsfunktion. Nästan en fjärdedel av apparaterna har dubbla mottagare/dekodrar, vilket betyder att man även kan se på andra kanaler medan inspelningen av ett program pågår. En port typ RS-232 för serieanslutning till dator fanns i 57 procent av digitalboxarna, och 21 procent hade usb-port.

Det vanligaste är att digitalboxen kopplas till tv-apparaten med en scart-kabel. Om tv-apparaten inte har någon scart-port, måste digitalboxen vara försedd med rf-modulator. Nästan en tredjedel av alla granskade digitalboxar hade en sådan modulator. 7 procent av boxarna kunde också användas med 12 volts batterispänning för att också fungera t.ex. i fritidshus som inte är anslutna till elnätet. Bara fem procent av de granskade boxarna var av mhp-typ, vilket betyder att de kan användas interaktivt.

Ett led i undersökningen var också att kartlägga återförsäljarnas kännedom om programuppdateringar för digitalboxarna. Återförsäljarna måste kunna informera sina kunder om det väsentliga när det gäller uppdatering av programvaran. Bara i 3 procent av svaren som gällde 33 modeller visste återförsäljarna inte hur uppdateringen var ordnad för boxmodellen ifråga. I 1 procent av svaren som gällde 14 modeller sade försäljarna att några uppdateringar inte allt fanns att få. Uppgifterna om försäljarnas uppfattningar om de olika modellerna finns med i utredningen.

Inalles insamlades uppgifter om 146 olika digitalboxmodeller, som var av 32 olika fabrikat. Undersökningen omfattade 131 affärer på 20 orter. Undersökningen gällde inte köp av digitalboxar i näthandeln, inte heller digitala tv-mottagare, dvd-anläggningar med inbyggd box eller olika slags digital-tv-produkter för datorer och mobilt bruk.

Jämförelsen och marknadsundersökningen och konsumentinformation (pdf på finska)
Ett faktablad om digitalboxar (pdf på finska)
Länsstyrelserna (ger mer detaljerad information om de regionala resultaten av jämförelsen på sina egna webbplatser)

Print