Konsumenträtt

Vid hemförsäljning ska kunden enligt lagen alltid förses med hemförsäljningshandlingar

Ett köpebrev kan också tjäna som hemförsäljningshandlingar, om brev d et är tillräckligt klart och om det uppfyller de krav som ställs på sådana handlingar.

Hemförsäljningshandlingarna måste ges till köparen senast när denne tar emot produkten eller det första partiet varor. Gäller hemförsäljningen tjänster ska handlingarna ges så snart överenskommelse om affären nåtts.

En kund som inte alls får hemförsäljningshandlingar är inte bunden av avtalet. Om handlingarna inte givits ska köparen efter ett år meddela säljaren att han inte anser avtalet vara bindande. Om dock säljaren tillställer köparen hemförsäljningshandlingarna innan denne har hunnit hävda att avtalet inte gäller, är ångertiden 14 dagar efter att handlingarna kommit köparen tillhanda.

Hemförsäljningshandlingarna ska vara uppgjorda enligt det officiella formuläret och där ska finnas:

  • datering
  • säljarens namn och adress
  • den sålda varan eller tjänsten
  • priset och övriga avtalsvillkor
  • beskrivning av köparens rättigheter beträffande återgång av köpet och anvisningar för utnyttjande av ångerrätten.
Print